Generalforsamling d. 13/9 kl. 20.00

Kære medlemmer

Der indkaldes hermed til generalforsamling i Skovby IF og Skovby IF/Tennis mandag den 13. september kl. 20 i tennisafdelingens klubhus.

Dagsorden
1. Valg af dirigent og referent.
2. Formandens beretning
3. Kassererens fremlæggelse af regnskab og budget. (Regnskabet for 2020 kan ses her)
4. Indkomne forslag*)
5. Valg af formand (lige årstal).
6. Valg af bestyrelsesmedlemmer
Christopher Lambert og Renè Paulsen er på valg.
7. Valg af 1 suppleant (Hvert år)
8. Eventuelt.

*) Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal skriftligt være formanden i hænde senest 7 dage før generalforsamlingen finder sted.

 

Med venlig hilsen
Bestyrelsen