Generalforsamling d. 16/9 kl. 20

1.9.19
Kære medlem
Der indkaldes hermed til Generalforsamling i Skovby IF Tennis mandag den 16. september 2019 kl. 20 i klubhuset.

  • Dagsorden, jfr. § 6 stk. 11
  • Valg af dirigent og referent
  • Formandens beretning
  • Kassererens fremlæggelse af regnskab og budget
  • Indkomne forslag
  • Valg af afdelingsformand (lige år)
  • Valg af afdelingsbestyrelsesmedlemmer. (Christopher Lambert og Rene Paulsen på valg)
  • Valg af 1 suppleant (hvert år)
  • Eventuelt

Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen skal være formanden i hænde senest 7 dage før generalforsamlingen finder sted.
Vi glæder os til at se dig.

Med venlig hilsen
Bestyrelsen